Mini tour

Mini tour Brno

cena: 590,- Kč

Máte jen hodinu času a přesto si chcete udělat základní představu
o historickém centru města?? Přesně pro vás je připraven okruh Mini Tour Brno v úzkém centru města. Jedná se o zkrácený základní okruh
č.1 s důrazem na nejdůležitější fakta a památky města,

Stará radnice - Nová radnice - Petrov s katedrálou - Kapucínské náměstí s kryptou - Náměstí Svobody (Dům p. z Lipé, Morový sloup aj.) - Kostel Sv. Jakuba

Doba - 1 hodina

Poznámka: Nevhodné pro osoby se ztíženou mobilitou. Jedná se o stručný a rychlý tok informací. Pro ty, kteří si chtějí památky tzv. vychutnat, doporučujeme základní či jiné okruhy.