Výuka francouzštiny

Výuka francouzštiny - Brno

Nabízíme výuku francouzštiny pro všechny stupně pokročilosti se zaměřením na úrovně A1-B2.

  • Charakteristika:

Naše priorita spočívá ve schopnosti vystihnout potřeby klienta a neustále na ně pružně reagovat a přizpůsobovat tomu tempo a náročnost výuky. Nejsme vázani fixním programem ani výukovým materiálem. Nabídku šijeme tzv. na míru dle možností, schopností a přání studenta.

Klademe důraz na praktické zvládnutí jazyka, abychom mohli studenta co možná nejdříve tzv. vypustit do života.

K zautomatizování jazyka se nám nejlépe osvědčily metody formou procvičování, jejíchž cílem je memorizace jak gramatických jevů, tak i celých slovních obratů. I s minimální slovní zásobou či znalostmi se snažíme zapojit studujícího do běžné konverzace a uvádět nabyté poznatky hned do praxe. Výuku jsme schopni oživit i hravou a zábavnou formou s využitím např. písní, rébusů, her apod.

K tomu využíváme víc jak 10ti-leté zkušenosti s výukou.

  • Organizace výuky:

Časový plán:

Výuka probíhá v bloku 2 x 45 min. či 1 x 60 min., frekvenci intenzity si volí studující sám. V případě bloku kratším než 60 min., se připočítává příplatek ve výši 10 %.

Místo výuky:

Dle dohody - centrum města, firma klienta aj. Při větší vzdálenosti mimo centrum se účtuje tzv. dojezdné.

Rušení hodin:

Lekci lze 24 hodin před před zahájením výuky stornovat. V opačném případě se hodina fakturuje jako odučená.

  • Cena: Cenovou nabídku vám zpracujeme tzv. na míru dle vašich potřeb a přání.
  • Bonusy a slevy:

V případě jednorázové platby poskytneme výhodné balíčky se získáním 1-2 hodiny zdarma nebo prohlídky města Brna v českém či francouzském jazyce.

  • Reference:
Arjowiggins, s.r.o., Brno - Modřice, Opticontrol, s.r.o., Lelekovice aj.